Biasiswa - Syarat Permohonan

Image

Biasiswa Yayasan - Terma dan Syarat Permohonan

Para pemohon biasiswa Yayasan Antarabangsa Al Madinah hendaklah memenuhi beberapa terma dan syarat seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Antarabangsa Al Madinah untuk mendapatkan biasiswa. Terma dan syaratnya adalah seperti berikut :

  Pemohon mestilah beragama Islam.

  Pemohon hendaklah mendapat tempat dalam institusi pengajian tinggi yang diiktiraf dan tersenarai dalam universiti pilihan Yayasan Antarabangsa Al Madinah.

  Pemohon hendalah mengambil program pengajian samada Ijazah, Sarjana atau PhD secara sepenuh masa atau dengan jam kredit antara 15 hingga 18 jam dalam semester semasa.

  Pemohon tidak menerima mana-mana tawaran biasiswa yang lain.

  Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima dan hanya pemohon yang layak sahaja akan diberitahu oleh pihak Yayasan Antarabangsa Al Madinah.

  Tajaan biasiswa ini hanya menyokong pembelajaran bagi subjek yang diambil pertama kali oleh pemohon. Subjek ulangan adalah tidak termasuk dalam bantuan biasiswa ini.

  Jika pemohon menarik diri, digantung atau diberhentikan oleh pihak institusi tidak kira perkara dan alasan apa sekalipun, tajaan biasiswa pemohon akan diberhentikan serta merta.

  Sekiranya berlaku pertikaian berkenaan kelayakan pemohon untuk tajaan biasiswa, keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Biasiswa adalah muktamad.

  Pemohon harus menyediakan surat permohonan dan bukti ketidakupayaan dari segi kewangan.

  Pemohon harus melampirkan Borang Permohonan Biasiswa yang boleh dimuat turun dari laman web rasmi Yayasan Antarabangsa Al Madinah (http://www.mif.my).

  Kelulusan permohonan biasiswa adalah tertakluk kepada pihak Yayasan Antarabangsa Al Madinah.

  Pihak Yayasan Antarabangsa Al Madinah berhak untuk mengubah, menambah atau membuang mana-mana terma dan syarat dan juga skema biasiswa tidak kira pada bila-bila masa dan apabila pihak Yayasan Antarabangsa Al Madinah merasakan sangat perlu.

Halaman ini telah dilawat sebanyak 3978 kali bagi sepanjang masa.
Halaman ini telah dilawat sebanyak 14 kali pada hari ini.