Objektif Kami

Objektif penubuhan Yayasan Antarabangsa Al Madinah
Image

Objektif Yayasan Antarabangsa Al Madinah

Yayasan Antarabangsa Al Madinah telah ditubuhkan untuk memenuhi keperluan masyarakat miskin yang semakin meningkat, terutamanya di dalam dunia Islam ; umat Islam dunia yang hidup didalam keadaan yang darurat dan penuh dengan pelbagai krisis. Oleh yang demikian, terdapat banyak sebab-sebab yang membawa kepada kewujudan Yayasan Antarabangsa Al Madinah. Oleh itu, objektif-objektif penubuhan yayasan adalah seperti berikut :

Untuk menyumbang dalam memerangi penyakit yang berjangkit dan berbahaya yang merebak di serata dunia dan untuk mengurangkan kadar penyebaran.

Menyumbang kepada usaha memerangi kemiskinan dan pengangguran yang meluas di kebanyakan negara-negara Islam.

Membasmi buta huruf dan pengabaian kepada penyebaran dunia sains; dengan membina institusi pendidikan dan pusat latihan; dan bantuan kepada orang yang memerlukan.

Untuk memudahkan cara penerimaan pengetahuan melalui jaringan alam maya.

Memberi bantuan perkhidmatan kepada masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan dan keupayaan serta pembangunan sumber-sumber asal, untuk hidup dalam masyarakat yang bermaruah.

Halaman ini telah dilawat sebanyak 13505 kali bagi sepanjang masa.
Halaman ini telah dilawat sebanyak 26 kali pada hari ini.