SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BIASISWA

YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH

PEMOHON BIASISWA YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH WAJIB MEMENUHI BEBERAPA TERMA & SYARAT SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK MIF MALAYSIA. PERMOHONAN ANDA AKAN DITOLAK SEKIRANYA TIDAK MEMENUHI TERMA & SYARAT.

TERMA & SYARAT ADALAH SEPERTI BERIKUT :

PEMOHOAN MESTILAH BERAGAMA ISLAM.

PEMOHON MERUPAKAN PELAJAR DARI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAG DAN TERSENARAI DALAM UNIVERSITI PILIHAN YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH.

MINIMUM PENGAJIAN ADALAH DALAM BIDANG IJAZAH, SARJANA ATAU PHD.

PENGAJIAN WAJIBLAH SECARA SEPENUH MASA DENGAN MINIMUM JAM KREDIT 15 DALAM SETIAP SEMESTER.

PEMOHON TIDAK MENERIMA MANA-MANA TAWARAN BIASISWA YANG LAIN.

PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DITERIMA DAN HANYA PERMOHONAN YANG LAYAK SAHAJA AKAN DIHUBUNGI SEMULA OLEH PIHAK YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH.

TAJAAN BIASISWA YAYASAN ADALAH UNTUK SUBJEK-SUBJEK YANG DIAMBIL PERTAMA KALI SAHAJA OLEH PEMOHONAN. SUBJEK & SEMESTER ULANGAN ADALAH TIDAK LAYAK UNTUK MENERIMA TAWARAN BIASISWA.

TAWARAN BIASISWA AKAN DITARIK SERTA-MERTA SEKIRANAY PEMOHON MENARIK DIRI DARIPADA BIDANG PENGAJIAN ATAU DIBUANG ATAU DIGANTUNG DARIPADA PIHAK INSTITUSI PENGAJIAN.

SEKIRANYA BERLAKU PERTIKAIAN BERKENAAN KELAYAKAN PEMOHON, SEGALA KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK YAYASAN ADALAH MUKTAMAD.

PEMOHON WAJIBLAH MENYEDIAKAN SURAT PERMOHONAN DAN BUKTI KETIDAKUPAYAAN DARI SEGI KEWANGAN.

KELULUSAN PERMOHONAN BIASISWA ADALAH SEPENUHNYA TERTAKLUK KEPADA PIHAK YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH.

PIHAK YAYASAN ANTARABANGSA AL MADINAH BERHAK MENGUBAH, MENAMBAH ATAU MEMBUANG MANA-MANA TERMA & SYARAT DAN JUGA SKEMA BIASISWA PADA BILA-BILA MASA DAN APABILA PIHAK YAYASAN MERASAKAN SANGAT PERLU TANPA PENGUMUMAN RASMI KEPADA PEMOHON.

HALAMAN INI TELAH DIKEMASKINI PADA JUN 2020.

HALAMAN INI TELAH DILAWATI SEBANYAK 37063 KALI BAGI SEPANJANG MASA.
HALAMAN INI TELAH DILAWATI SEBANYAK 26 KALI PADA HARI INI.